Aanmelden nieuwe clienten

U kunt telefonisch contact opnemen met de praktijk tijdens het telefonisch spreekuur op donderdag tussen 8.45 uur en 9.15 uur)  voor informatie, voor aanmelding en/of het maken van een afspraak. Het kan zijn dat u niet direct terecht kunt, de wachttijd is meestal ongeveer 10 weken. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent. Op de eerste pagina van deze site vindt u de meest actuele informatie met betrekking tot de wachtlijst. 

De verzekerde zorg wordt in 2020 alleen geboden via de Stichting 1nP.  Bij plaatsing op de wachtlijst, ontvangt u informatie wat dat voor u betekent.
Zodra er ruimte is om de behandeling te starten, wordt er telefonisch contact met u opgenomen om een intakegesprek in te plannen. De wachttijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling bedraagt doorgaans niet meer dan twee weken.

In het eerste gesprek is het bedoeling dat u uw verhaal vertelt en dat er uitgelegd wordt wat de werkwijze is. Wanneer die werkwijze u aanspreekt worden er vervolgafspraken gemaakt. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van digitale vragenlijsten om de voortgang te bewaken. Reeds voor het intakegesprek, tijdens de behandeling en aan het eind van de behandeling wordt u gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. 
Na het eerste gesprek wordt een indicatieverslag en een behandelplan gemaakt dat in het tweede gesprek met u zal worden besproken. Indien u accoord gaat, kan de behandeling een aanvang nemen.

De vervolgafspraken worden in principe gemaakt op dinsdagmiddag en donderda