Supervisie

Josefien van Kalmthout is supervisor VGCt en heeft ruime ervaring in het begeleiden van supervisanten op een persoonlijke, gestructureerde manier. Zij volgde hiervoor de supvervisorenopleiding van de VGCt.  Het is mogelijk om supervisie/ leertherapie te volgen bij de praktijk, zowel voor het traject van Gz-psycholoog als voor het traject van gedragstherapeut (registratie VGCt). Er is weer ruimte voor het aannemen van nieuwe supervisanten.

De kosten bedragen € 130,- per sessie van 3/4 uur bij individuele supervisie. Bij groepssupervisie zijn de kosten afhankelijk van de groepsgrootte: Het uurtarief bij groepssupervisie bedraagt bij 2 supervisanten¶ € 70,- per uur en bij 3 supervisanten  € 50,-.  

Het is ook mogelijk om online supervisie te volgen (individueel of in een groepje). De tijden en kosten zijn dan hetzelfde.

Voor aanmelding verzoeken wij u het contactformulier in te vullen  (bij ‘ contact’) of een email te sturen aan: info@josefienvankalmthout.nl.