Tarieven

Psychologische zorg binnen de Basis GGZ is in principe verzekerd wanneer er sprake is van een psychische stoornis. In dat geval wordt er na de intake gekozen voor een van de drie trajecten, Basis kort, Basis Middel of Basis Intensief. De keuze voor een van de trajecten wordt bepaald door de inschatting van de zwaarte van de zorgvraag.

Verzekerde zorg:
Indien er een contract is met uw verzekeraar geldt een volledige vergoeding van het afgesproken traject waarbij uw eigen risico van 385 euro wordt aangesproken. De praktijk heeft voor 2018 contracten gesloten met:
Zilveren Kruis (ook Avéro Achmea (3329), IAK Volmacht (8971), Aevitae (8958) en FBTO (0211), Interpolis (3313), Pro Life (3311), OZF (3314), Zilveren Kruis Achmea (3311).

Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent, dan geldt dat u een afgesproken traject in eerste instantie zelf betaalt en u de rekening achteraf kunt indienen bij uw verzekeraar.
De vergoeding kan dan wisselen, maar meestal wordt minimaal 60 % van de behandeling vergoed, nadat het eigen risico er af is getrokken. Sommige restitutie verzekeringen vergoeden 100%. U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of op de site van uw zorgverzekeraar kijken hoeveel u vergoed krijgt bij zorg, verleend door een ‘niet gecontracteerde zorgverlener’.

LET OP: Vanaf 2019 zal de praktijk contractvrij gaan werken en zult u als client altijd zelf uw nota moeten indienen. Meer informatie volgt.

Op basis van de intake en de inschatting van de ‘zorgvraagzwaarte’ wordt er voor u een traject geopend. Hieronder vindt u de tarieven van de verschillende trajecten (gebaseerd op de NZA tarieven).

De tarieven zijn:
Basis Kort:                                                   €  485,-

Basis Middel                                             € 825,-

Basis Intensief                                          € 1295,-

Overig Produkt, sessie (60 min)                €  100,-

Een traject kan o.a. bestaan uit een intake, (face to face )gesprekken, telefoongesprekken, overleg, het maken van verslagen, E-health, het openen en sluiten van een dossier en het rapporteren aan bv de huisarts.

Wanneer in het eerste of tweede gesprek blijkt dat u als client meer hulp nodig heeft dan in de Basis GGZ geboden kan worden, wordt u terugverwezen naar de huisarts voor overleg. Deze gesprekken zullen dan gedeclareerd worden onder ‘Onvolledig behandeltraject’.
Het tarief daarvoor bedraagt: € 197,50. Wanneer in het eerste gesprek blijkt dat er geen sprake is van een stoornis en/of dat de problematiek niet onder de verzekerde zorg valt, zijn de kosten voor het gesprek/ het behandeltraject voor uzelf (Overig Produkt, € 100,-).