Veranderingen in de GGz

Er is erg veel veranderd in de financiering van de GGz. Voor u is het belangrijk om te weten dat u, als nieuwe client, een verwijsbrief van de huisarts nodig heeft. De huisarts kan u naar de Basis GGGZ verwijzen of naar de Specialistische GGZ (deze SGGZ wordt binnen de praktijk alleen via de stichting 1NP geleverd; de ruimte hiervoor is beperkt).

Wanneer de huisarts vermoedt dat er sprake is van een stoornis, zal hij/zij dat op de verwijzing moeten aangeven. Als tijdens intakegesprek inderdaad blijkt dat er sprake is van een stoornis, valt de behandeling onder ‘verzekerde zorg’ en komt voor vergoeding in aanmerking.

Vanaf 2019 zal de praktijk ‘ contractvrij’ gaan werken. Dit betekent dat u altijd de nota thuis krijgt, deze zelf moet betalen en zelf moet indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis (natura of restitutie) betaalt u, naast uw eigen risico, een eigen bijdrage voor de behandeling. De hoogte van die eigen bijdrage verschilt per per polis per zorgverzekeraar. Wij raden u aan hier vooraf informatie over in te winnen.

Psychologische hulp komt altijd ten laste van het eigen risico. Voor meer informatie: kijk op: werkwijze, tarieven.

Rouw, relatieproblemen en werkgerelateerde klachten vallen niet meer onder de basisverzekering. U kunt daarvoor wel in behandeling komen maar het is geen ‘verzekerde zorg’, u zult de behandeling dan zelf moeten betalen.