Veranderingen in de GGz

Er is erg veel veranderd in de financiering van de GGz. Voor u is het belangrijk om te weten dat u, als nieuwe client, een verwijsbrief van de huisarts nodig heeft. De huisarts kan u naar de Basis GGGZ verwijzen of naar de Specialistische GGZ. Beide vormen van zorg worden in 2020 geleverd via de Stichting 1nP. Dat betekent dat u administratief client wordt van deze stichting, terwijl de behandeling uitgevoerd wordt door Josefien van Kalmthout.

Wanneer de huisarts vermoedt dat er sprake is van een stoornis, zal hij/zij dat op de verwijzing moeten aangeven. Als tijdens intakegesprek inderdaad blijkt dat er sprake is van een stoornis, valt de behandeling onder ‘verzekerde zorg’ en komt voor vergoeding in aanmerking. De administratieve afhandeling verloopt via de stichting 1nP.

Psychologische hulp komt altijd ten laste van het eigen risico. Voor meer informatie: kijk op: werkwijze, tarieven.

Rouw, relatieproblemen en werkgerelateerde klachten vallen niet meer onder de basisverzekering. U kunt daarvoor wel in behandeling komen maar het is geen ‘verzekerde zorg’, u zult de behandeling dan zelf moeten betalen.