Werkwijze

Wanneer u zich aanmeldt voor supervisie of leertherapie, wordt allereerst in kaart gebracht wat uw vragen zijn. Gezamenlijk wordt er een plan opgesteld met leerdoelen en een tijdspad. De afspraken zullen vervolgens ingepland worden. Deze zullen altijd plaatsvinden op donderdag, op een nader te bepalen locatie in Zutphen.