Wist u dat…..?

1. Het Psychologisch Adviesbureau Van Kalmthout nauw samenwerkt met het Psychologisch Adviesbureau Van Houten (Mincka van Houten).

2. Er op maandag, dinsdag en donderdag telefonisch spreekuur is van 8.45 uur tot 9.15 uur waar u terecht kunt met al uw vragen. Dit spreekuur is zowel bedoeld voor cliënten als voor verwijzers die graag willen overleggen.

3. Dat relatiegesprekken op basis van Emotionally Focused Therapy (EFT) zowel per koppel als in hele kleine groepen (3 stellen) gegeven wordt(en).

4. Relatiegesprekken niet vallen onder ‘verzekerde zorg’ en dus voor eigen rekening komen.

5. Dat Josefien van Kalmthout haar kwaliteit bewaakt o.a. door deel te nemen aan intervisiegroepen, door intensieve samenwerking met collega’s en door na- en bijscholing te volgen.

6. Josefien van Kalmthout supervisor en leertherapeut is en tevens docent is van de basis cursus Cognitieve Gedragstherapie.